Azure monitoring

Monitoring is het allerbelangrijkste wat er is. Dit is het fundamenteel punt in de hele keten, al dan niet het belangrijkste punt. Wat is er nu uiteindelijk belangrijk als je gaat monitoren? Bekijk alles vanuit de eindgebruiker, houd dat altijd als start punt! Uiteindelijk draait het niet om een SPN record wat ontbreekt, maar of een gebruiker nu wel of niet kan werken.

Met Azure Monitoring kan je heel veel componenten in de gaten houden. Maar waar het uiteindelijk om draait is hoe en wat je opneemt. Als je heel veel opneemt betekend het dat je dat allemaal in de gaten moet houden. Dit genereerd ook heel veel meldingen waardoor je een overvloed aan meldingen krijgt en de relevantie niet goed kan bepalen met als gevolg dat er uiteindelijk niet gemonitord wordt. Daarom is het cruciaal om alleen de componenten op te nemen die er toe doen, hou het klein, schoon en doe het doordacht.

Belangrijk is om met een Service Level Objective (SLO) te werken. Het gaat er uiteindelijk om dat de dienst goed werkt voor de eindgebruiker. Wil je bijvoorbeeld voor ieder HTTP verzoek een melding krijgen? Of wil je dat alleen als meer dan 5% van de HTTP verzoeken mislukt in de laatste 15 minuten.

Azure Monitoring biedt bovenstaande allemaal aan. Alles dient zorgvuldig ingericht te worden inclusief Alerting of nog beter, self resolving door gebruik te maken van scripts of Azure Automation. Alles kan opgenomen worden in logs, en gebruikt worden voor rapportage.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *