Kies je de juiste plek voor je data opslag in Azure

In Microsoft Azure zijn er meerdere manieren om je data op te slaan. Hierbij is het van belang om de juiste locatie te kiezen. Er zijn meerdere factoren van belang voor de keuze. Om te kunnen kiezen is belangrijk om te weten welke opslag mogelijkheden er zijn in Azure. Een kort overzicht:

Om te bepalen waar de data komt te staan zullen we moeten inzoomen op de data zelf. Wat voor data is het eigenlijk? En wat zijn de eigenschappen? Voor beide vragen zijn er 3 opties:

Verschillende soorten data:

  • Gestructureerde data;
  • Ongestructureerde data;
  • Deels gestructureerde data.

Verschillende eigenschappen van data:

  • Volume;
  • Snelheid;
  • Verscheidenheid.

Middels deze vragen kan je een keuze maken waar je data opgeslagen moet worden. Als je bijvoorbeeld foto’s wil opslaan dan heb je te maken met ongestructureerde data met een hoog volume, een lage snelheid en een lage verscheidenheid. Een goede keuze voor deze data kan zijn Files of Blobs. Een ander voorbeeld is een product database, deze is deels gestructureerd, maar heeft een hoog volume, een lage snelheid en een lage verscheidenheid. Deze zou het beste kunnen worden opgeslagen in Cosmos DB.

Cosmos DB is een schil over alle databases heen. Door te kiezen voor Cosmos DB kunnen bestaande queries en connectie strings nagenoeg gelijk blijven, maar zorgt Azure voor de juiste opslag van data door alles redundant op te slaan, in de juiste services met de vereiste latency.

Dit alles kan weer gecombineerd worden met Azure Search, waarmee je de data volledig doorzoekbaar maakt. Doordat Azure zelf een index/inventaris los van je eigen database bijhoudt zal een zoekopdracht zelden een negatieve performance impact hebben op de bron database. Een uitzondering is nieuwe data die toegevoegd is aan de database, deze moet door Azure search worden opgehaald. Een kort overzicht van de data:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *