Automatiseer je Builds & Deployments met Azure DevOps

Wat is er gaver dan al je ontwikkelingen automatisch te laten uitrollen naar Azure? Door gebruik te maken van Azure DevOps (voorheen VSTS of TFS on-premise) kan je al je builds en deployments volledig automatiseren. Azure DevOps is niet alleen geschikt voor ontwikkelaars, maar ook voor IT Systeem beheerder/specialisten. Door projecten aan te maken in Azure DevOps kun je gebruiken maken van de Templates welke reeds beschikbaar zijn. Van het uitrollen van Virtuele machines met complete netwerken en loadbalancers tot Kubernetes en dockercontainers.


Het mooiste is dat Azure DevOps voor publieke projecten volledige gratis is. Als je een prive project aanmaakt is het tot 5 gebruikers gratis. Daarna is er een licentie vereist voor iedere additionele gebruiker.

Ook is er een nauwe integratie met andere resources. Zo kan een project gekoppeld worden aan GitHub, Slack, teams, Chocolaty, maar ook nog vele andere, opensource, maar ook Azure Automation en Azure DSC zijn volledig ondersteund. Wil je automatiseren en taken vereenvoudigen, dan kan dat zeker! Heb je een OTAP straat en wil je die consistent uitrollen? Ook dat kan eenvoudig opgezet worden door alle artifacts te hergebruiken voor iedere omgeving die voorzien zijn van eigen variablen.

Microsoft Secure Score

Microsoft Secure Score is een manier om te meten hoe veilig je organisatie is in Office 365, Windows 10 en EM+S (Enterprise Management + Security). Hiermee kan je zien hoe veilig je organisatie is ten opzichte van het door Microsoft geadviseerde beleid, als ook andere bedrijven in dezelfde sector.

Microsoft laat met deze tool, die beschikbaar is via EM+S E3 of E5, zien hoe veilig je organisatie nu is, maar ook in het verleden. Door analyses en trends te bekijken kunnen er specifieke aanbevelingen voor jouw organisatie gemaakt worden waardoor je snel ziet hoe je je beveiliging kan verbeteren.

Door de aanbevelingen van Microsoft op te volgen kunnen we de ideale bedrijf score bepalen en deze samen behalen. Het kan soms wenselijk zijn om een aanbeveling niet op te volgen omdat dit de bedrijfsprocessen teveel beperken. In alle aanbevelingen word ook aangegeven wat de mogelijke gebruiksimpact kan zijn door een impact classificatie: Low, Medium en High.

Continue reading “Microsoft Secure Score”

Kies je de juiste plek voor je data opslag in Azure

In Microsoft Azure zijn er meerdere manieren om je data op te slaan. Hierbij is het van belang om de juiste locatie te kiezen. Er zijn meerdere factoren van belang voor de keuze. Om te kunnen kiezen is belangrijk om te weten welke opslag mogelijkheden er zijn in Azure. Een kort overzicht:

Om te bepalen waar de data komt te staan zullen we moeten inzoomen op de data zelf. Wat voor data is het eigenlijk? En wat zijn de eigenschappen? Voor beide vragen zijn er 3 opties:

Continue reading “Kies je de juiste plek voor je data opslag in Azure”

Regelmatig je wachtwoord wijzigen, zinvol of niet?

Mensen blijken zich op een voorspelbare wijze te gedragen wanneer ze een wachtwoord moeten maken wat aan bepaalde vereisten voldoet. Op deze manier werken de eisen die we stellen aan de wachtwoorden die ze bedenken contraproductief, en worden de wachtwoorden dus zwakker.

Afdwingen van lange wachtwoorden werkt niet

Vereisen dat een wachtwoord minimaal 10 karakters lang is, heeft tot gevolg dat wachtwoorden eenvoudiger te raden worden. Mensen hebben namelijk de nijging om korte woorden te herhalen tot de vereiste lengte. Denk aan combinaties als “loginlogin”, “abcabcabc” en “passwordpassword”.

Continue reading “Regelmatig je wachtwoord wijzigen, zinvol of niet?”

Azure AD exclude user from password experation policy

Connect to Azure AD with PowerShell:

Connect-azuread

Now we would like to get an overview of all users, run the following command:

Get-azureAduser

If you have the UserPrincipalName or email address we might shorten the list to just that single user bij adding a filter:

Get-AzureADUser -ObjectId <UserPrincipleName> 

Next task is to link the default password policy without a password expiration to this user. Run the following command:

Set-AzureADUser -ObjectId <UserPrincipalName> -PasswordPolicies DisablePasswordExpiration

Once this has been completed, verify if the policy has been set correctly with the following command:

Get-AzureADUser -ObjectId <UserPrincipalName> | fl UserPrincipalName,passwordpolicies

Connect to Azure AD with PowerShell

On your Windows device open a PowerShell prompt. To be able to connect we first need to make sure that the PowerShell module has been installed. Run the following command and confirm all questions with yes

Install-Module -Name AzureAD

Now we are ready to connect to Azure AD. Because of the different Office 365 clouds, it might be required to add the option -AzureEnvironmentName. Please review your environment below, by default you are hosted in Worldwide.

Office 365 cloud Command
Office 365 Worldwide (+GCC) Connect-AzureAD
Office 365 operated by 21 Vianet Connect-AzureAD
-AzureEnvironmentName AzureChinaCloud
Office 365 Germany Connect-AzureAD
-AzureEnvironmentName AzureGermanyCloud
Office 365 U.S. Government Connect-AzureAD
-AzureEnvironmentName AzureUSGovernment

Run the command:

Connect-AzureAD

You will now be prompted with a sign-in prompt. After sign-in you are connected

Log in screen