Regelmatig je wachtwoord wijzigen, zinvol of niet?

Mensen blijken zich op een voorspelbare wijze te gedragen wanneer ze een wachtwoord moeten maken wat aan bepaalde vereisten voldoet. Op deze manier werken de eisen die we stellen aan de wachtwoorden die ze bedenken contraproductief, en worden de wachtwoorden dus zwakker. Afdwingen van lange wachtwoorden werkt niet Vereisen...

Azure AD exclude user from password experation policy

Connect to Azure AD with PowerShell: Connect-azuread Now we would like to get an overview of all users, run the following command: Get-azureAduser If you have the UserPrincipalName or email address we might shorten the list to just that single user bij adding a filter: Get-AzureADUser -ObjectId <UserPrincipleName> Next...

Connect to Azure AD with PowerShell

On your Windows device open a PowerShell prompt. To be able to connect we first need to make sure that the PowerShell module has been installed. Run the following command and confirm all questions with yes Install-Module -Name AzureAD Now we are ready to connect to Azure AD. Because...